top of page

RAMY PRAWNE I WZORY DOKUMENTÓW

Aktywna Tablica: Tekst
Business Meeting

RZĄDOWY PROGRAM AKTYWNA TABLICA

Staraj się o dofinansowanie

Aktywna Tablica to program rządowy, którego celem jest rozwój kompetencji w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych w edukacji poprzez doposażenie placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkoły, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze dla osób niewidomych bądź słabowidzących mogą liczyć na dofinansowanie zakupionego sprzętu do wysokości 80%.
W tegorocznej edycji Programu przewidziano aż 70 mln zł. 
MM Poland Maszyny Standardy, wraz z firmą ALTIX (specjalizującą się w dystrybucji sprzętu dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) we współpracy ze Stowarzyszeniem Niewidomych i Słabowidzących SYRENKA przygotowały dla Państwa kompleksową ofertę, która umożliwi efektywne wykorzystanie rządowej dotacji.

Aktywna Tablica: O nas

LAPTOPY I ZESTAWY DLA NAUCZYCIELI

Aktywna Tablica: Lista

SPRZĘT, POMOCE DYDAKTYCZNE, NARZĘDZIA DO TERAPII

Aktywna Tablica: Lista
bottom of page