top of page

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów obowiązujące w 2022 r.

Wzory dokumentów: Tekst

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW 
z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"

Wzory dokumentów: Pliki

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”

Wzory dokumentów: Pliki

WZORY WNIOSKÓW

Dostępne do pobrania

WNIOSEK DYREKTORA SZKOŁY
A

dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe);

WNIOSEK DYREKTORA SZKOŁY

 B

dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);

Pobierz

WNIOSEK DYREKTORA SZKOŁY
C

dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 5 i 7 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących);

Wzory dokumentów: Pliki
bottom of page